Galwodd Humanoids ei Medusa. Roedd ei pluedd enfawr glas-melyn yn ymestyn hanner cant o brassecs. Roedd y craidd du, gwyrdd yn cael ei dynnu â specks du, dyfrllyd. Roedd hanner dwsin o brotostariaid yn hedfan o gwmpas y cnewyllyn, ac tua'r un nifer o gysglomerau di-dor a oedd wedi'u ffleinio yn y nebwl magnetig. Nid yw'n syndod bod Medusa - y groth serennog anferth hon - wedi dod yn le dadleuol. P'un a oedd hi'n gweld Prufrax ar y sgrin arddangos neu yn porthladd y llong, roedd Medusa bob amser yn ei hatgoffa o fam frawdurus, sy'n geidiog, yn barod i ddiogelu ei phlant. Nid oedd Prufrax ei hun wedi cael mam, ond yn ôl y mythau roedd hi'n gwybod beth oedd.

Show description

Read Online or Download Adran ffenomenau rhyfedd (Welsh Edition) PDF

Best kindle store_1 books

Download e-book for iPad: Hus uden tag (Danish Edition) by

Denne opdagelse er virkelig usædvanlig, så forsøg på at anvende sine resultater i praksis er uundgåeligt forbundet med mange tvivl og tøven. Samspillet mellem bevidsthed og materialets verden synes ikke længere at være noget fantastisk: bevidstheden er energi i sin subtile og mest dynamiske shape. Det hjælper med at forstå, hvorfor vores fantasier, mentale billeder, ønsker og frygt påvirker de virkelige begivenheder, og forklarer, hvordan billedet skabt af hjernen materialiserer.

's Écoute ton coeur, lui seul sait (Collection Classique) PDF

Vous arrive-t-il d’être réveillé au beau milieu de los angeles nuit par une voix profonde qui vous appelle par votre prénom ? Rêvez-vous toujours de l. a. même selected depuis votre plus tendre enfance ? Sentez-vous parfois une présence à vos côtés alors que vous êtes seul(e) dans une pièce ? Depuis peu, Nella vit d’étranges phénomènes en dépit de sa vie routinière : son emploi à l. a. banque, son fils de eight ans qu’elle élève seule et ses visites régulières à sa mère atteinte de los angeles maladie d’Alzheimer.

's Stop planeten (Danish Edition) PDF

Overvej følgende: i verden er der tusindvis af mennesker, der gerne vil være sammen med dig, for at dele med dig, hvad du kan give.

Download e-book for kindle: Ocean tårer (Danish Edition) by

Kvantemekanik, kvantemonomologi bekræfter, at universet lease faktisk stammer fra tanken, og alt stof omkring os er naked en kondenseret tanke. I sidste ende er vi kilden til universet, og når vi lærer vores styrke fra direkte erfaring, kan vi bruge denne kraft til at opnå mere og mere. At skabe alt, hvad vi kan lide, for at modtage info fra vores egen bevidstheds felt, som i virkeligheden er universel bevidsthed, der styrer universet.

Additional info for Adran ffenomenau rhyfedd (Welsh Edition)

Example text

Download PDF sample

Adran ffenomenau rhyfedd (Welsh Edition)


by Paul
4.1

Rated 4.92 of 5 – based on 30 votes